Quy trình telesales cho khách hàng bao gồm những bước nào?

by Thảo Trần
Thảo Luận Hỏi ĐápCategory: Kỹ Năng TelesalesQuy trình telesales cho khách hàng bao gồm những bước nào?
Thảo Trần asked 6 years ago

Như tiêu đề, bạn cho mình hỏi telesale bao gồm những bước nào và cần chuẩn bị gì để telesale
Cảm ơn

1 Answers
Mr. Nam Hồ Staff answered 6 years ago

Để hỗ trợ bạn nhanh,
Bạn có thể làm theo quy trình
B1: Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ của mình, và cả khách hàng
B2: Hỏi mục tiêu của mình khi gọi cho khách hàng là gì?
B3: chuẩn bị những câu hỏi mà KH có thể hỏi mình?
B4: Chuẩn bị câu nói đầu tiên khi KH nhắc mấy
B5: sử dụng kỹ năng telesale đã học và áp dụng.
Chào hàng, xử lý từ chốt, chốt sale là những bước kế tiếp trên phone
Chúc bạn có thông tin mình cần, hy vọng có ích với bạn