Khóa học 15 Ngày trở thành đỉnh cao trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

by Đạt
Thảo Luận Hỏi ĐápCategory: Đầu Tư Chứng KhoánKhóa học 15 Ngày trở thành đỉnh cao trong phân tích kỹ thuật chứng khoán
Đạt asked 3 years ago

Hi, Em đang nghiên cứu khóa này 
15 Ngày trở thành đỉnh cao trong phân tích kỹ thuật chứng khoán
Anh có lời khuyến gì không, có khuyến mã giá tốt gì anh cho em nha

1 Answers
Mr. Nam Hồ Staff answered 3 years ago

Ok Đạt, khóa này basic15 Ngày trở thành đỉnh cao trong phân tích kỹ thuật chứng khoán thì giúp bạn có cái nhìn tổng quát về phan tích kỹ thuật, việc phân tích này cần bạn thực hành nhiều
XEM TẠI LINK NÀY ĐANG CÓ GIẢM GIÁ, BẠN nên học và thực hành nhiều