Bạn có thể gợi ý một vài cuộc sách đầu tư chứng khoán cho người mới không

by Trọng
Thảo Luận Hỏi ĐápCategory: Đầu Tư Chứng KhoánBạn có thể gợi ý một vài cuộc sách đầu tư chứng khoán cho người mới không
Trọng asked 3 years ago

HI bạn, mình mới tìm hiểu vể chứng khoán
Bạn có thể gợi ý một vài cuộc sách đầu tư chứng khoán cho người mới không
Cảm ơn bạn

1 Answers
Mr. Nam Hồ Staff answered 3 years ago

Chào Trọng,
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi
2 năm gần đây nhiều người đầu tìm hiểu chứng khoán, nhưng Nam chia sẻ 1 điều đầu tư chứng khoán chứa đựng những rủi ro nhất định trước khi làm gì nên căn nhắc kỹ
Về các đầu sách đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu bạn xem lại link này, Nam có chia sẻ chi tiết